Företagshälsovård
Din kiropraktor i Tumba

Din Kiropraktor i Tumba erbjuder individuella lösningar till små och stora företag:

 

Exempellösning 1. kan vara att en Kiropraktor besöker arbetsplatsen en till två ggr per månad och utför förebyggande och rehabiliterande vård. För medarbetare som behöver mer vård kan man lösa ytterligare besök på klinik mellan tillfällena på arbetsplatsen till ett förmånligt pris.

 

Exempellösning 2. kan vara att de anställda kommer på behandling på kliniken och företaget faktureras 1ggr/månad för de besök som de anställda bokat.

Din kiropraktor i Tumba har samarbete med följande försäkringsbolag:

 

Falck Healthcare - www.tryggrygg.se

Försäkringsbolag som hjälper företag och organisationer att bli effektivare och hälsosammare genom att stötta människor till att fungera i arbete. Här har du som arbetar på Adecco, ISS, JYSK, KappAhl, Nilson Group, RUSTA, SITA, Skanska och Coca-Cola rätt att söka vård via er företagshälsovård.

DKV Hälsa - www.dkvhalsa.se

DKV Hälsa erbjuder vårdförsäkring via privata alternativ för både företag och privatpersoner.

Nordic Netcare - www.nordicnetcare.se

              Nordic Netcare erbjuder vårdförsäkring via privata alternativ för både 

              företag och privatpersoner. Bl.a. Genom If försäkringar.

 

Kiropraktik på ditt företag

 

I Sverige drabbas 70-80% av alla människor någon gång i livet av ryggproblem1. Akuta, subakuta och långvariga ryggproblem kan ge konsekvenser för både individen och företaget. Utöver smärtan kan en även drabbas av funktionsnedsättning, minskad livskvalitet och risk för långtidssjukskrivning. Uppskattningsvis har 60 % av de som söker vård för ländryggssmärta fortfarande smärta efter ett år.

 

Funktionsnedsättning beskrivs enligt Fairbank & Pynsent som ett mått på individens begränsning vid aktiviteter som att gå, sitta och stå jämfört med en individ som är fullt frisk2.

 

Som en del av den svenska primärvården är kiropraktorer specialiserade på att diagnostisera och behandla problematik i rörelseapparaten3. Därmed är Kiropraktisk behandling för företag en lönsam investering. En modern företagshälsovård bör inkludera kiropraktik som både akut och förebyggande behandling. Snabb och effektiv vård kan ge er lägre arbetsfrånvaro och lägre sjukvårdskostnader4.

 

Smärta och besvär ifrån nacke och rygg hör till de vanligaste orsakerna till sjukfrånvaro och förtidspensionering. Rygg och nackbesvär orsakar dessutom trötthet och minskad koncentrationsförmåga vilket är negativt både för individen och företaget. Vetenskapliga undersökningar visar att kiropraktisk behandling är kostnadseffektivt både vid akut och långvarig nack- och ryggproblematik4. Det är dessutom mer effektivt än standardbehandling hos läkare vid akut och subakut ländryggssmärta6.

 

Förmån av rehabilitering eller förebyggande behandling är skatte-och avgiftsfri. All arbetslivsinriktad rehabilitering som du som arbetsgivare har skyldighet att svara för är i princip skatte- och avgiftsfri. Dessutom kan du som arbetsgivare få göra avdrag för kostnader för förebyggande behandling, om du kan visa att behandlingen syftar till att den anställde ska kunna fortsätta att förvärvsarbeta. Några formella beviskrav med läkarintyg finns inte, men du ska göra en individuell bedömning av den anställde och visa behovet och syftet med behandlingen.7

 

Det kan till exempel röra sig om anställda med en förhöjd sjukdomsrisk, som kan förväntas leda till nedsättning av arbetsförmågan. Några exempel är behandling hos sjukgymnast, naprapat eller kiropraktor. Det kan också röra sig om förebyggande åtgärder i form av föreläsningar och rådgivning. Ett annat led i behandlingen kan vara tekniska åtgärder och inköp av särskilda arbetsredskap för att ändra den fysiska miljön.8

 

 1. SBU, 2015, Multimodal rehabilitering vid långvarig ländryggssmärta.

 2. Fairbank & Pynsent, 2000, The Oswestry Disability Index. Lippincott Willians & Wilkins, Inc, SPINE, Vol. 25.

 3. SBU, 2016, Preventiva insatser vid akut smärta från rygg och nacke – Effekter av fysisk träning, manuell behandling och beteendepåverkande åtgärder.

4. Paige, N., M., Miake-Lye, I., M., et al, 2017, Association of spinal manipulative therapy with clinical benefit and harm for acute low back pain, systematic review and meta-analysis.

5. Andronis, L., 2017, Cost-Effectiveness of Non-Invasive and Non-Pharmacological Interventions for Low Back Pain: a Systematic Literature review.

6.  Schneider, M., 2017, Comparison of spinal manipulation methods and usual medical care for acute and subacute low back pain: a randomized clinical trial.

7. https://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteochinkomst/formaner/halsoochsjukvard/forebyggandebehandling.4.7459477810df5bccdd4800014763.html

8. https://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteochinkomst/formaner/halsoochsjukvard/forebyggandebehandling.4.7459477810df5bccdd4800014763.html