Frågor & Svar

Kvalitetssäkring för kiropraktorer


Alla vårdgivare som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen och patientsäkerhetslagen måste ha ett ledningssystem för kvalitetsarbete. Detta för att utveckla och säkerställa vårdens kvalitet samt främja en hög patientsäkerhet.


Som medlem i Kiropraktiska Föreningen i Sverige får man tillgång till ett kvalitetssäkringssystem anpassat för kiropraktorers verksamhet och inriktning. KvK omfattar uppdatering av ny lagstiftning, myndighetsbevakning, bedömning av journaler, enkätservice, erfarenhetsåterkoppling, seminarier samt årliga kurser i hjärt- och lungräddning.


KFS - Kiropraktiska Föreningen i Sverige


Har du privat sjukvårdsförsäkring? Jag tar emot patienter via nedanstående försäkringsbolag.

 

 

Försäkringsbolag som hjälper företag och organisationer att bli effektivare och hälsosammare genom att stötta människor till att fungera i arbete. Här har du som arbetar på Adecco, ISS, JYSK, KappAhl, Nilson Group, RUSTA, SITA, Skanska och Coca-Cola rätt att söka vård via er företagshälsovård.

DKV Hälsa erbjuder vårdförsäkring via privata alternativ för både företag och privatpersoner.

Erbjuder vårdförsäkring via bl.a. If försäkringar.


VANLIGA FRÅGOR & SVAR PÅ KIROPRAKTIK

Q.      Vad är kiropraktisk behandling?


Kiropraktorn undersöker patientens leder och muskler med händerna. På så sätt diagnostiseras förändrade rörelsemönster i leder, spänningar i muskler och eventuella skador. En led som är begränsad i sin rörelse kan ge smärta både lokalt i leden men även i andra delar av kroppen. Inom kiropraktiken finns flera olika behandlingstekniker. Den vanligaste tekniken kiropraktorer använder är HVLA-manipulation. Även andra tekniker används såsom mjukdelsbehandling och rehabilitering.


Q.      Är kiropraktisk behandling säker?


Kiropraktik är en mycket säker behandlingsmetod – när den utförs av Socialstyrelsens legitimerade kiropraktorer. Forskning har visat att det är ytterst sällsynt med allvarliga komplikationer i samband med kiropraktisk behandling. Som vid all verksam medicinsk behandling kan patienten få reaktioner på behandlingen. Vanligast är lokal ömhet i det området som behandlats. Undersökningar visar dock att dessa reaktioner är väldigt milda och snabbt övergående.


Q.      Vad är en HVLA-manipulation?


En HVLA-manipulation är en ledmanipulation med hög hastighet och låg amplitud. Den utförs med kontrollerad hastighet, rörelse och kraft för att öka rörligheten i leden. Detta i sin tur leder till förändrat rörelsemönster och minskad smärta.

HVLA-manipulationen påverkar en leds funktion som i sin tur påverkar nervsystemet och därmed även muskulaturen


Q.      Vilka besvär kan en kriopraktor behandla?


Alla individer är unika och noggrann diagnostisering är viktig. Besvär som kiropraktorn ofta behandlar är molande ryggvärk, nackspärr, ryggskott, smärta mellan skulderbladen, spänningshuvudvärk, stela axlar och nacke, diskproblem, domningar och stickningar i armar och ben, åldersrelaterade förändringar (”förslitning”) i rygg/höft, ischias, migrän, whiplashskada och musarm.

Q.      Kommer den kiropraktiska behandling att göra ont?


När kiropraktisk behandling är utförd av en legitimerad kiropraktor är behandlingen sällan smärtsam. De flesta patienter blir överraskade över hur mild behandlingen faktiskt är.

Vad är det som låter vid en behandling?

Vid en HVLA-manipulation sker en snabb tryckförändring i leden som av patienten uppfattas som ett knak. Detta knak är alltså inga kotor som flyttas eller går sönder utan ett tryckförändringsfenomen som kallas kavitation.


Q.      Jag är osäker på om kiropraktik kan hjälpa mig. Vad göra?


Ring på 0739 - 82 66 73 och berätta om ditt besvär och funderingar så kan jag ge råd och förklara.


Q.     Hur många behandlingar krävs för att bli av med sina problem?


Normalt krävs det mellan tre och fem tillfällen. Ibland kan det krävas färre men vid vissa besvär även flera behandlingar. Detta beror oftast på hur länge man gått med besvären innan man får hjälp.


Q.      Vad är skillnaden mellan en kiropraktor och en naprapat?

Kiropraktorer och naprapater jobbar oftast med patienter som har samma typ av besvär. Tekniken kan skilja sig något mellan terapeuter men strävan är att behandla orsaken och inte bara symtomen till besvären. Det viktigaste är att du hittar någon du litar på och att hen gör sitt yttersta för att hjälpa dig.


Q.      Var är kiropraktik i vårdkedjan?

Kiropraktik är primärvård och fungerar bra som en första bedömning innan man tar ställning till om det behövs medicinska specialiteter. Kiropraktik fungerar också för behandling av skador och följdverkningar samt rehabilitering. Det finns gott om exempel på patienter som upplever fantastisk lindring efter åratal av svåra besvär. Kiropraktik är dessutom friskvård och fungerar som förebyggande och underhållande ”service” till Din fantastiska självläkande kropp!