Behandling

Vad gör en Kiropraktor?

 

Undersöker och diagnostiserar

kommer med förslag till behandlingsform och behandlingsplan

Utför kiropraktisk behandling

Ger information och råd för att bemästra och förebygga besvär

Hänvisar till annan vårdpersonal om behov finns

 

Ditt första besök tar ca 45 min och inleds med en anamnes. I undersökningen ingår tester som ligger till underlag för att komma fram till en diagnos. Utifrån diagnosen utformas en behandlingsplan om inga kontraindikationer föreligger.

 

I behandlingsplanen så ses kroppen som en helhet och bygger på orsaken till varför diagnosen uppkom. Behandlingsplanen innefattar även rådgivning gällande fysisk aktivitet, rehabiliteringsträning samt ergonomi.

 

Kiropraktik är ett verksamhetsområde inom hälso- och sjukvården som innefattar diagnostik, behandling, rehabilitering och förebyggande av funktionsstörningar och smärttillstånd i rörelseapparaten. Med hjälp av manuella undersökningsmetoder ställer kiropraktorn diagnos och utför behandling och rehabilitering. Vid en behandling normaliseras samspelet mellan muskler, leder och nerver. Detta samspel utgör underlaget för kiropraktik.

 

En kiropraktik behandling är oftast helt smärtfri och patienter upplever ofta smärtlindring samt ökad rörlighet direkt efter avslutad behandling. Merparten av Sveriges kiropraktorer är medlemmar i Kiropraktiska Föreningen i Sverige, KFS.

Din Kiropraktor i Tumba, Tullinge, Salem, Huddinge & Södertälje | Jimmy Eriksson | Tumba Friskvård